Finlands Akademi valde 12 nya forskardoktorer inom hälsoforskning

18.6.2018

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har idag beslutat att finansiera tolv nya anställningar som forskardoktor vid finländska universitet och forskningsinstitut. Den totala finansieringen uppgår till 3,3 miljoner euro. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som finansierades) var 10 procent.

Forskningsrådet lät 13 paneler bedöma sammanlagt 120 ansökningar om forskardoktorsbidrag som inlämnades inom Akademins utlysning i september.

Vid besluten betonades forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Andra viktiga kriterier var forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådet ägnade särskild uppmärksamhet åt de sökandes kvalifikationer och möjligheter att utvecklas mot en självständig forskarkarriär. Särskild vikt lades också vid internationell forskarmobilitet redan i forskardoktorsstadiet.

”I ansökningarna syntes klart den internationella dimensionen av forskningen. Genom arbete i en högkvalitativ forskningsmiljö utomlands kan forskarna stärka sina samarbetsnätverk. Konkurrensen var åter mycket hård, och finansieringen gick till de mest lovande forskarna, som också hade en utmärkt forskningsplan”, säger forskningsrådets ordförande, professor Mika Rämet.

De finansierade forskarna ska undersöka bl.a. tidig upptäckt av diabetisk njursjukdom med hjälp av urinprov, den molekylära motiliteten hos malariaparasiter, ärftliga regleringsmekanismer som ökar risken för fetma, hjärtmuskelsjukdom i barndomen och vårdsystem för äldre.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag

  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn 0295 335 082, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?