Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen tutkijatohtorit on valittu

18.6.2018

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä 3,3 miljoonan euron rahoituksen 12 tutkijatohtorille. Rahoitus myönnettiin 10 prosentille hakemuksista. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 120 tutkijatohtorihakemusta 13 kansainvälisessä arviointipaneelissa.

Päätöksissä painotettiin tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua. Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen vaikuttavuus ja uudistuminen. Tutkijatohtoripäätöksissä kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan pätevyyteen ja mahdollisuuteen kehittyä kohti itsenäistä tutkijan uraa. Toimikunta piti liikkuvuutta ja erityisesti kansainvälistä liikkuvuutta tutkijatohtorivaiheessa tärkeänä.

”Tutkijatohtorihakemuksissa näkyi selvästi suunniteltujen tutkimusten kansainvälinen ulottuvuus. Hakijan työskentely korkeatasoisessa tutkimusympäristössä ulkomailla vahvistaa tutkijatohtorin omia yhteistyöverkostoja. Rahoitukseen tiukassa kilpailussa valittiin vain lupaavimpia tutkijoita, joilla oli lisäksi erinomainen tutkimussuunnitelma”, sanoo terveyden tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Mika Rämet.

Uudet tutkijatohtorit tutkivat muun muassa diabeettisen munuaissairauden varhaista tunnistamista virtsanäytteestä, malarialoisen liikkuvuuden molekyylejä, lihavuudelle altistavia perinnöllisiä säätelymekanismeja, lapsuusiän sydänlihasrappeumatautia ja ikääntyvän väestön hoitomuotojen järjestämistapoja.

Lisätietoja

  • Rahoituspäätökset

  • johtava tiedeasiantuntija Aki Salo, p. 029 533 5104, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • johtava tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio, p. 029 533 5082, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?