Finlands Akademi utlyser 50 miljoner euro för universitetens profilering – utlysningstexten nu på webben

7.9.2018

Utlysningstexten för Profi 5, den femte utlysningen av bidrag som ska stärka de finländska universitetens forskningsprofiler, har idag publicerats på Finlands Akademis webbplats. Ansökningstiden är 20.9–15.11. Ansökningstiden går ut den 15 november kl. 16.15 finsk tid.

Vad är nytt?

  • Universitetet kan ge fullmakt att läsa eller redigera ansökan.
  • Universitetet ska beskriva forskningens nivå och genomförda åtgärder inom profileringsområdet.
  • Finlands Akademi levererar universitetens nyckeltal.

Universitetet kan ge fullmakt att läsa eller redigera ansökan

I samband med Profi 5-utlysningen införs en ny funktion för befullmäktigande i e-tjänsten. Målet med den nya funktionen är att underlätta beredningen av strategiskt samarbete och arbetsfördelning mellan universitet.

Ett universitet kan i Akademins e-tjänst befullmäktiga andra universitet att läsa universitetets ansökan under beredningen. Varje universitet beslutar om befullmäktigandet efter eget avvägande. Funktionen kan även användas för att internt stödja universitetets arbete. Ett universitet kan t.ex. befullmäktiga en specifik medarbetare att redigera ansökans budgetdel.

Man kan alltså ge tillträde att antingen läsa eller redigera ansökan i e-tjänsten. Lästillträde kan beviljas till hur många personer som helst samtidigt. Tillträde ges för en viss tid.

Beskrivning av forskningens nivå och stöd för hotade forskare

Universiteten ska beskriva de åtgärder som har vidtagits sedan 2015 för att höja forskningens nivå inom profileringsområdet och som har haft märkbar inverkan på forskningens nuvarande nivå.

Inom ramen för Profi 5-utlysningen uppmuntrar Finlands Akademi universiteten att också inkludera i sina verksamhetsplaner åtgärder som syftar till att stödja hotade forskare (Scholars at Rrisk, SAR). Detta kan t.ex. betyda att universiteten stöder förföljda eller på annat sätt i sitt hemland hotade forskare genom att erbjuda dem anställningar eller gästforskarplatser eller genom att finansiera deras forskningskostnader vid finländska universitet.

Universiteten kan utnyttja antingen tidigare profileringsbidrag eller Profi 5-bidrag för att stödja hotade forskare som arbetar inom ett profileringsområde.

Akademin levererar universitetens nyckeltal

Finlands Akademi levererar universitetens nyckeltal från 2017 till bedömningspanelen. Universiteten behöver alltså inte lämna in nyckeltalen denna gång.

Mer information

  • utlysningen Profi 5

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsråd Anne Heinänen, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • finansieringschef Sirpa Nummila (ekonomiärenden), tfn 0295 335 081, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?