Yliopistojen tutkimuksen profiloitumiseen haettavana 50 miljoonaa euroa - hakuilmoitus julkaistu

7.9.2018

Rahoitushaku yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen tueksi (Profi) on julkaistu Suomen Akatemian verkkosivulla. Hakemuksen voi jättää Akatemian verkkoasiointiin 20.9.–15.11. Hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 16.15 Suomen aikaa.

Uutta Profi-haussa 2018

  • Valtuutusmenettely verkkoasioinnissa
  • Profiloitumisalueen tutkimuksen taso ja alueen toimet
  • Hakuilmoituksen taulukot

Valtuutusmenettely verkkoasioinnissa

Vuoden 2018 haussa on käytössä valtuutusmenettely. Menettelyn tavoitteena on helpottaa yliopistojen välisen strategisen yhteistyön ja työnjaon valmistelua.

Yliopisto voi verkkoasioinnissa valtuuttaa muiden yliopistojen henkilöitä tarkastelemaan oman yliopistonsa valmisteluvaiheen hakemusta. Valtuutuksen käytöstä päättää kukin yliopisto itse ja on käytettävissä myös yliopiston oman työskentelyn tukemisessa. Esimerkiksi budjettiosuuden valmisteluun voi valtuuttaa tämän alan asiantuntijan yliopiston sisältä.

Valtuutettu voi joko nähdä valmisteluvaiheen hakemuksen verkkoasioinnissa tai käsitellä sitä. Valtuutus valmisteluvaiheen hakemuksen katseluun voidaan antaa yhtä aikaa usealle henkilölle. Valtuutuksen antaja määrittää verkkoasioinnissa valtuutukselle voimassaoloajan.

Profiloitumisalueen tutkimuksen taso ja vaarassa olevien tutkijoiden tukeminen

Hakemuksessa kuvataan vuodesta 2015 alkaen toteutuneet tutkimuksen tason nousua edistävät toimet, jotka ovat oleellisesti vaikuttaneet tämän profiloitumisalueen tutkimuksen nykyiseen tasoon.

Suomen Akatemia kannustaa yliopistoja sisällyttämään tutkimuksen profiloitumisen rahoitukseen vaarassa olevien tutkijoiden (Scholars at Risk, SAR) tukemista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vainottujen tai muuten kotimaassaan uhattujen tutkijoiden mahdollisuuksia jatkaa työtään tuetaan palkkaamalla heitä yliopiston palvelukseen, kutsumalla heitä vieraileviksi tutkijoiksi tai rahoittamalla heidän tutkimuskulujaan suomalaisessa yliopistossa.

Tutkimuksen profiloitumisalueilla työskentelevien vaarassa olevien tutkijoiden tukemiseen voidaan käyttää aiemmin myönnettyä sekä syksyllä 2018 hakuun tulevaa rahoitusta.

Hakuilmoituksen taulukot

Suomen Akatemia toimittaa asiantuntijapaneelille yliopiston tunnusluvut vuodelta 2017. Tässä haussa tunnuslukuja ei pyydetä yliopistoilta.

Lisätietoja

  • Profi-hakuilmoitus

  • ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, p. 029 533 5021, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Helena Vänskä, p. 029 533 5036, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • tiedeasiantuntija Outi Ala-Honkola, p. 029 533 5029, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • rahoituspäällikkö Sirpa Nummila (talousasiat), p. 029 533 5081, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?