Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuureiden kehittämiseen

11.12.2018

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen yhteensä 12 miljoonaa euroa. Rahoitusta saa kahdeksan tutkimusinfrastruktuuria. Tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee lisää vuoden 2018 hakukierroksen rahoituspäätöksiä tammikuun kokouksessaan.

Edistyneille ja toimintansa vakiinnuttaneille tutkimusinfrastruktuureille myönnettiin yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Rahoituksella uudistetaan ja vahvistetaan suomalaisia biopankkeja, lääketieteellistä kuvantamista, Suomen Lajitietokeskusta, hiirien geenipankkia, kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmää ja hiukkasfysiikan tutkimusta. Nämä tutkimusinfrastruktuurit ovat Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla.

Rahoitusta sai myös kaksi uutta infrastruktuuria: Painetun älykkyyden infrastruktuuri ja Tulevaisuuden langattomien verkkojen tutkimusinfrastruktuuri, joille myönnettiin yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Painetun älykkyyden infrastruktuurissa (Printed Intelligence, PII) ovat mukana Oulun yliopisto, VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto, Tulevaisuuden langattomien verkkojen tutkimusinfrastruktuurissa (Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks, FUWIRI) ovat mukana Oulun yliopisto, VTT, Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista ja olemassa olevien palvelujen vahvistamista ja laajentamista.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat eri vaiheissa tapahtuvan tutkimuksen. Ne voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia ja ne voivat muodostaa toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia ja verkostoja. 

Lisätietoja

Rahoituspäätökset:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?