Finlands Akademi beviljade profileringsbidrag för att stärka universitetens forskningsförutsättningar

24.5.2018

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Finansieringen stöder utvecklingen av universitetens strategiska forskningsområden och stärker förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Den totala finansieringen på 50 miljoner euro fördelades mellan tolv universitet. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 400 000 euro och 14 miljoner euro.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för fjärde gången. Arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten var ett särskilt tema, precis som i höstens utlysning. Ett nytt element i höstens utlysning var öppen tillgång till forskningsresultat, open access, som syftar till att utveckla forskningsförutsättningarna inom profileringsområdet.

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten i ansökningarna fram konkreta planer för att utveckla forskningens kvalitet och förutsättningar för genomslag. I ansökningarna beskriver universiteten sina profileringsområden liksom hur dessa ska utvecklas. Profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan. En tidtabell fastställs för utvecklingsarbetet och åtgärderna och dessutom ges en beskrivning av resurser, riskhantering och uppföljning.

Finansiering söktes för totalt 36 profileringsområden, varav åtta inte har finansierats tidigare. Inom merparten av de profileringsområden som fördes fram i ansökningarna pågår redan universitetets utvecklingsarbete med hjälp av tidigare beviljade profileringspengar. Finansiering söktes bland annat för att främja interdisciplinär forskning och i ännu högre grad fördjupa samarbetet mellan profileringsområden. Universiteten planerar att använda finansieringen främst för att rekrytera forskare.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Fyra av panelens sju medlemmar har även i tidigare utlysningar deltagit i bedömningen av ansökningar om profileringsfinansiering.

Mer information

  • Tabell över finansieringsbeslut (pdf)

  • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 0294 159 472, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 0295 335 003, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • konsultativt vetenskapsråd Anne Heinänen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?