Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella

24.5.2018

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoituksella tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa kahdelletoista yliopistolle. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 400 000 eurosta 14 miljoonaan euroon.

Haku oli järjestyksessään neljäs. Haun erityisteemana oli, kuten edelliselläkin hakukierroksella, yliopistojen välisen työnjaon ja yhteistyön vahvistaminen. Avoin tiede profiloitumisalueen tutkimuksen edellytysten kehittämisessä oli haun uusi elementti. 

Rahoitusta hakiessaan yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta konkreettiset suunnitelmat tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edellytysten kehittämiseksi. Hakemuksissa yliopistot kuvaavat profiloitumisalueensa ja niiden kehittämissuunnitelmat. Profiloitumisalueen yhteistyö ja työnjako yliopistojen ja muiden organisaatioiden kesken on tärkeä osa hakemusta. Kehittämistoimille annetaan hakemuksessa aikataulu ja kuvataan resurssit, riskinhallinta sekä seuranta. 

Rahoitusta haettiin yhteensä 36 tutkimuksen profiloitumisalueelle. Uusia alueita, joita ei ole aiemmin rahoitettu, oli kahdeksan. Valtaosa hakemuksissa esitetyistä aihealueista oli sellaisia, joiden kehittämistoimia yliopistot jo edistävät aiemman profiloitumisrahoituksen avulla. Rahoitusta haettiin muun muassa edistämään tieteiden välistä tutkimusta ja luomaan entistä syvempää yhteistyötä profiloitumisalueiden välille. Yliopistot suunnittelevat käyttävänsä rahoituksen pääosin tutkijoiden palkkaukseen. 

Yliopistojen hakemukset arvioitiin kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneelin seitsemästä jäsenestä neljä oli mukana arvioimassa hakemuksia myös aiemmissa profiloitumishauissa.

Lisätietoja

  • Taulukko rahoituspäätöksistä yliopistoittain (pdf)

  • Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Heikki Ruskoaho, p. 029 415 9472
  • Ylijohtaja, hallinto Ossi Malmberg, Suomen Akatemian, p. 029 533 5003, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
  • Tiedeasiainneuvos Anne Heinänen, Suomen Akatemia, p. 029 533 5021, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?