Milloin käynnistyt Horisontti Eurooppa?

Hannele Lahtinen: När startar du, Horisont Europa?

16.6.2021

Trots den kalla våren i Bryssel håller Horisont Europa äntligen på att starta – eller gör det? Nya utmaningar i beredningen verkar hela tiden dyka upp som en fortsättning på de föregående. I väntan på att en ny period ska inledas för EU:s ramprogram för forskning och innovation, lönar det sig för forskare och företag att senast nu bekanta sig med de befintliga utlysningstexterna och samla ihop sina trupper så att ansökningar uppgjorda med eftertanke i sinom tid kan fås iväg.

Stelfrusen vår

I Bryssel har sommarens ankomst varit den kallaste, regnigaste och långsammaste i mannaminne. I och med de stränga begränsningarna har coronastatistiken i hela landet så småningom blivit mer uthärdlig och då vi kommit till juni har cirka 50 procent av de drygt 11 miljoner invånarna fått coronavaccin minst en gång.

Restaurangerna och caféerna har öppnats i begränsad omfattning, men tillsvidare endast utomhus. I gatubilden har detta inneburit att många nya terrasser dykt upp, till och med delvis ute på körbanan. Arbetet på kontoren har påbörjats försiktigt, till en början i små grupper och i veckoskift. Det har varit spännande att äta lunch utomhus: Precis när man förväntansfull av hunger beställt lunch i solskenet, har en regnskur plötsligt dykt upp som från ingenstans och fyllt vattenglasen – såvida caféet inte också har kunnat erbjuda ett tak som håller för vindbyar.

Lika stelfruset som vårvädret har inledandet av ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, känts. Under beredningen som pågått i snart tre år har det funnits många utmaningar, från Brexit till covid. I sista stund har man också stannat upp för att fundera över hur öppet det internationella samarbetet utanför Europa sist och slutligen kan vara. Här har man särskilt fokuserat på de känsligaste ämnena, såsom kvant- och rymdforskning samt cybersäkerhet. Då man försökt hitta en balans mellan tillräcklig öppenhet och EU:s teknologiska självbestämmanderätt och konkurrenskraft, har även förhandlingarna om avtal med EU:s associerade länder fördröjts och bromsat upp Horisont Europas start i sin helhet.

Nu äntligen?

Optimism finns i luften och man väntar på att hela programmet ska inledas i mitten av juni. Därefter är det möjligt att delta i det gemensamma utvecklandet av ramprogrammet på EU:s forsknings- och innovationsdagar strax före midsommar. Kommissionen har också meddelat nya tidpunkter för de återstående informationsinslagen för Horisont-utlysningar: Det lönar sig alltså att slå fast datumen 28.6–9.7.2021 i kalendern och bekanta sig med informationsinslagens innehåll.

Varför är EU-finansieringen viktig för finländarna just nu?

För närvarande är det allt viktigare för finländarna att delta i den europeiska forskningsfinansieringen och de samarbetsmöjligheter som därigenom öppnas. Finländskt kunnande har mycket att ge i fråga om utmaningarna med att genomföra en digigrön övergång, och det lönar sig att inte låta bli att använda det momentum som är för handen. Dessutom är det viktigt att forskningen får den internationella synlighet som EU-finansieringen för med sig. Det forsknings-, utvecklings- och innovationskunnande som redan finns i vårt land behövs nu för att lösa gränsöverskridande utmaningar på ett bredare plan. Och tvärtom: Den kompetens som vi kanske ännu inte har haft, men som nu finns att tillgå, torde också lämpa sig som nycklar till inhemska lösningar.

En del av den totala finansieringen för Horisont Europa är den så kallade Next Generation EU-finansieringen för åtgärder som eftersträvar snabba resultat för att klara pandemin med hjälp av digitala gröna lösningar. En del av samma helhet är också den återhämtningsfinansiering för att påskynda den gröna och digitala dubbelövergången samt för att förnya strukturerna och infrastrukturerna i vårt hemland. Denna ska snart delas ut via Finlands Akademi och Business Finland. Bäst reser man sig ur pandemin när den nationella finansieringen och EU-finansieringen är komplementära.

Hur förbereder man sig för utlysningarna?

För att förbereda sig för utlysningarna gäller ett gammalt, om än lite tråkigt, råd: Läs utlysningstexten i god tid och bekanta dig med bedömningskriterierna. Fundera också på vad finansieringen är avsedd för och vad man vill uppnå med resultaten. Ta dessutom emot all hjälp som erbjuds antingen i din egen organisation eller nationellt.

Vid Finlands Akademi arbetar cirka hälften av Horisont Europas nationella kontaktpersoner, som också sköter Akademins utlysningar och andra uppgifter. Alla aktörer i anslutning till Horisont Europas utlysningar hittas via Business Finland i EU:s tjänster för forskning och innovationer. Maskineriet är alltså färdigt och redo att dela med sig av den nyaste informationen om vad som pågår. Vid Fili-byrån i Bryssel (Finnish Liaison Office for EU R&D) gör vi vårt bästa för att hjälpa båda bakgrundsorganisationerna att skaffa fram förutseende information med hjälp av kamratnätverk.

Just nu börjar det kännas som om sommaren äntligen har kommit till Bryssel. Välkommen också Horisont Europa!

Har du frågor eller synpunkter?