Riitta Maijala

Riitta Maijala: Behovet av forskningsbaserad kunskap är större än någonsin

15.3.2021

Vi behöver fler möten, erfarenheter och diskussioner om forskningsbaserad kunskap, om forskningen, om forskningsresultaten och de sätt som forskningsresultaten kan användas på. Målet med temaåret för forskningsbaserad kunskap är att öka synligheten av och tillgången till forskningsbaserad kunskap.

Temaåret för forskningsbaserad kunskap är en av åtgärderna i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 2020. Temaåret samordnas av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundets delegation.

Målgruppen för temaåret omfattar alla medborgare, beslutsfattare och näringslivet. Det ambitiösa målet är att alla finländare ska få tillgång till forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga informationskällor under året. Barn och unga är en särskild målgrupp, och förhoppningen är att temaåret bidrar till kreativitet, entusiasm och tro på framtiden bland dem.

Jag tror att temaåret kan ge alla medborgare en möjlighet att bekanta sig inte bara med den information som mångsidigt undersöks, utan också hur forskningsbaserad kunskap uppkommer samt kompetensen, integriteten, modet och orubbligheten som krävs för att bedriva god forskning.

Jag hoppas att samtidigt förmedlas den nyfikenhet och entusiasm med hjälp av vilka forskarna övervinner svårigheter och bakslag i sökandet efter svar på forskningsfrågor. Kanske leder året också nya ungdomar till en karriär som forskare.

En viktig resurs för en bra framtid

Forskningen har bland annat lyft fram hur klimatförändringen fortskrider. Forskningen erbjuder också lösningar för att lindra effekterna av klimatförändringen och minska dess skadliga effekter. Klimatförändringen kommer inte att försvinna enbart med hjälp av forskning, det behövs också åtgärder, men forskningens roll är central i valet av lösningar.

Just nu formar coronapandemin vår framtid i en riktning som fortfarande är okänd för oss. Dessutom tornar fortfarande de demografiska förändringarna, spänningarna i den internationella politiken och labyrinterna av ömsesidigt beroende inom produktionen upp sig i bakgrunden.

Därför är behovet av forskningsbaserad kunskap större än någonsin, både när det gäller att lösa samhällsutmaningar och medborgarnas vardagsfrågor. Den forskningsbaserade kunskapen är en viktig resurs för en bra framtid.

Temaårets hjärta finns i de aktiviteter och evenemang som organisationer producerar

För första gången erbjuder temaåret för forskningsbaserad kunskap en gemensam plattform som främjar tillgången till aktiviteter inom forskningsbaserad kunskap som en nationell helhet. Via den kommuniceras evenemang och andra aktiviteter kring forskningsbaserad kunskap vilka många olika organisationer har producerat.

Organisationerna behöver inte skapa nya aktiviteter för temaåret, utan kan till exempel delta med webbseminarier, blogg- och föreläsningsserier, poddar, utställningar, vetenskapsläger, virtuella workshoppar och andra aktiviteter som passar temaårets mål. I dessa sker den forskningsbaserade kunskapens möten.

Coronapandemin har påskyndat den digitala utvecklingen och därför kommer många av evenemangen och aktiviteterna att vara fullt tillgängliga via nätet. Med hjälp av denna omfattande digitala täckning kan vi öka synligheten och tillgängligheten av forskningsbaserad kompetens i hela landet.

Temaårets programhelhet omfattar redan nästan 230 evenemang och aktiviteter. Du kan bekanta dig med dem på tutkittutieto.fi/sv.

Alla är varmt välkomna att delta i evenemangen och deras genomförande under Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021!

Har du frågor eller synpunkter?