Riitta Maijala

Riitta Maijala: Tutkitulle tiedolle on enemmän tarvetta kuin koskaan

15.3.2021

Tarvitsemme lisää kohtaamisia, kokemuksia ja keskustelua tutkitusta tiedosta, tutkimustyön tekemisestä, tutkimuksen tuloksista ja tavoista, joilla tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää. Tutkitun tiedon teemavuoden tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja lisätä sen saavuttavuutta.

Tutkitun tiedon teemavuosi on yksi Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan 2020 toimenpiteistä. Teemavuoden koordinaatiosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Teemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada kaikki suomalaiset tutkitun tiedon ja luotettavien tietolähteiden äärelle tämän vuoden aikana. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Uskon, että teemavuosi voi tarjota mahdollisuuden kaikille kansalaisille tutustua monipuolisesti tutkitun tiedon lisäksi myös siihen, miten tutkittua tietoa syntyy sekä siihen, minkälaista ammattitaitoa, integriteettiä, rohkeutta ja tinkimättömyyttä hyvän tutkimuksen tekeminen edellyttää.

Toivon, että samalla välittyy se uteliaisuus ja innostus, joka kantaa tutkijoita hankaluuksien ja vastoinkäymisten yli heidän etsiessään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Ehkäpä vuosi johdattelee myös uusia nuoria tutkijanuralle.

Tutkittu tieto on keskeinen hyvän tulevaisuuden voimavara

Tutkimus on tuonut näkyville esimerkiksi ilmastonmuutoksen etenemisen. Tutkimus myös tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sen haitallisten vaikutusten pienentämiseen. Pelkällä tutkimuksella ilmastonmuutos ei poistu, tarvitaan myös tekoja, mutta ratkaisujen valinnassa tutkimuksen rooli on keskeinen.

Juuri nyt koronapandemia muokkaa tulevaisuuttamme meille vielä tuntemattomaan suuntaan. Lisäksi taustalla häämöttävät edelleen väestörakenteiden muutokset, kansainvälisen politiikan jännitteet ja tuotannon keskinäisriippuvuuden sokkelot.

Tutkitulle tiedolle on siksi enemmän tarvetta kuin koskaan aiemmin, niin yhteiskunnallisten haasteiden kuin kansalaisten arjen kysymysten ratkaisemisessa. Tutkittu tieto on keskeinen hyvän tulevaisuuden voimavara.

Teemavuoden sydän sykkii monien organisaatioiden tuottamissa teoissa ja tapahtumissa

Tutkitun tiedon teemavuosi tarjoaa ensimmäistä kertaa kansallisena kokonaisuutena tutkitun tiedon toimien saatavuutta edistävän yhteisen alustan. Sen kautta viestitään monien eri organisaatioiden tuottamista tutkitun tiedon tapahtumista ja muista toimista.

Teemavuotta varten organisaatioiden ei tarvitse tuottaa uusia toimia, vaan mukaan pääsee esimerkiksi teemavuoden tavoitteisiin sopivilla webinaareilla, blogi- ja luentosarjoilla, podcasteilla, näyttelyillä, tiedeleireillä, virtuaalisilla työpajoilla ja muilla toimilla. Näissä tapahtuvat tutkitun tiedon kohtaamiset.

Koronapandemia on vauhdittanut digiloikkaa, ja siksi monet tapahtumista ja toimista tulevat olemaan kokonaan verkon kautta saavutettavissa. Tämän laajan digitaalisen kattauksen avulla voimme lisätä tutkitun tiedon näkyvyyttä ja saavuttavuutta koko maassa.

Teemavuoden ohjelmakokonaisuudessa on mukana jo lähes 230 tapahtumaa ja tekoa. Näihin voi tutustua osoitteessa tutkittutieto.fi

Toivotan lämpimästi kaikki mukaan osallistumaan yhdessä Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 tapahtumiin sekä niiden toteutukseen!

Lisätietoja

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021: tutkittutieto.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?