Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering

20.9.2018
15.11.2018
50 miljoner euro
Beslutad
Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?