Andra utlysningssteget: Program för strategisk forskning 2019

19.12.2018
17.4.2019
Beslutad

Rådet för strategisk forskning (RSF) har utifrån 2019 års teman beslutat att lansera fyra RSF-program:

  • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)
  • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)
  • Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER)
  • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)

Stärkandet av forskningens etiska dimension är en gemensam prioritering för 2019 års teman.

 

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?