Utlysning mellan Finlands Akademi och USA:s försvarsdepartement inom sakernas internet

4.12.2023
3.5.2024 kl 23 finsk tid
3M€
4år, fr.o.m. 1.1.2025
Under behandling

Har du frågor eller synpunkter?