Utlysning inom Sustainable Blue Economy Partnership

13.2.2023
14.4.2023
Finlands Akademi 850 000 euro, Jord- och skogsbruksministeriet 500 000 euro
Under behandling

Finlands Akademi och Jord- och skogsbruksministeriet deltar i Sustainable Blue Economy Partnership, ett partnerskap som finansieras från Horisont Europa, Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation. Partnerskapet samordnas av Italien (Ministry of University and Research) med städ av Norge (Norges forskningsråd).

Partnerskapet består av ett nätverk av 25 länder, 60 organisationer och Europeiska kommissionen, vilket gör det möjligt att kombinera investeringar i forskning och innovation på europeisk nivå, med beaktande av de europeiska havsområdena (Medelhavet, Svarta havet, Östersjön och Nordsjön) och Atlanten.

Partnerskapet har publicerat förhandsinformation om dess första utlysning, som bygger på fem prioritetsområden. Akademin och JSM kommer att finansiera finländska forskningsprojekt inom två områden: ”Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed” och ”Green transition of Blue Food production”.

Mer information

 • Förhandsinformation om utlysningen (partnerskapets webbplats)
 • Finlands Akademi:
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 0295 335 060, 
  • vetenskapsrådgivare Päivi Kolu, tfn 0295 335 028, fornamn.efternamn(at)aka.fi.
 • Jord- och skogsbruksministeriet:
  • konsultativ tjänsteman Elina Nikkola, tfn 0295 262 333, och
  • konsultativ tjänsteman Timo Halonen, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Har du frågor eller synpunkter?