NOS-HS-utlysning: projektbidrag för unga forskare

august 2022
15.11.2022 kl. 13.00 CET
totalt 45 miljoner NOK/8 miljoner NOK per projekt
tre år, start tidigast 1.7.2023
Under behandling

Den nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, beviljar finansiering för forskningsprojekt och forskarworkshoppar. Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle deltar i NOS-HS verksamhet och delfinansierar också NOS-HS nya utlysning av projektbidrag för unga forskare.

Utlysningen syftar till att skapa möjligheter för unga forskare att etablera nordiska nätverk och stärka nordiskt mervärde i forskningen. I projektet ska ingå forskare från minst fyra nordiska forskningsorganisationer.

Av sökanden förutsätts doktorsexamen (2–7 år från examen). Sökanden ska under finansieringsperioden vara anställd av sin forskningsorganisation.

Finansieringen för ett enskilt forskningsprojekt uppgår till högst 8 miljoner NOK (ca 808 000 euro). Finansieringsperioden är tre år och den börjar tidigast i juli 2023.

NOS-HS sekretariat flyttade till NordForsk i Oslo den 1 januari 2022. Ansökningarna inlämnas i NordForsks e-tjänst. Ansökningstiden går ut den 15 november 2022 kl. 13.00 CET.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?