NordForsk: Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics

16.9.2022
8.12.2022
Under behandling

Forskarkåren har identifierat barn och unga som en befolkningsgrupp där behovet av forskning kring coronapandemins effekter är mycket stort. NordForsk startar på initiativ av Finlands Akademi ett nytt samnordiskt forskningsprogram som fokuserar på pandemins långvariga konsekvenser för barn och ungas välfärd.

Mer information:

  • utlysningstext - NordForsk
  • ledande vetenskaprådgivare Sara Illman, t. 029 533 5119

Har du frågor eller synpunkter?