NordForsk: Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics

16.9.2022
8.12.2022
Käsittelyssä

Tiedeyhteisö on tunnistanut lapset ja nuoret väestöryhmäksi, jonka kohdalla pandemian vaikutusten tutkimukselle on runsaasti tarvetta. NordForsk käynnistää Suomen Akatemian aloitteesta uuden yhteispohjoismaisen tutkimusohjelman. Ohjelma keskittyy pandemian pitkäaikaisiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ohjelman tavoitteena on yhdistää pohjoismaiden osaamista, kokemusta ja rahoitusta yhteisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?