NOP-HS Journal Grants 2021

1.9.2021
22.9.2021 kl 16.15 Finsk tid
340 000€
1.1.2022‒31.12.2022 eller 1.1.2023‒31.12.2023 eller 1.1.2022‒31.12.2023
Under behandling

NOP-HS (Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter) är en kommitté under NOS-HS. NOP-HS stöder samnordisk humanistisk och samhällsvetenskaplig publiceringsverksamhet genom att årligen finansiera vetenskapliga tidskrifter. NOP-HS publiceringskommitté består av två representanter från varje nordiskt land förutom Island och Danmark.

Utlysningstexten och anvisningar för ansökan finns på NOS-HS:s webbplats. Ansökningarna lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst.

Ansökningstiden går ut den 22 september 2021 kl. 16.15 finsk tid. Ansökningstiden är bindande.

Mer information:

  • NOP-HS - information om utlysningen
  • vetenskaprådgivare Jussi Varkemaa, tfn +358 295 33 5140, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskaprådgivare Päivi Messo, tfn +358 29 533 5074, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • projektsekreterare Tiina Aliranta, tfn +358 29 533 5154, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?