JPI MYBL 2024-utlysning för samprojekt: Labour force shortages within the long-term care sector

8.3.2024
14.5.2025
Öppen

Det här är den femte gemensamma utlysningen inom Joint Programming Initative ”More Years Better Lives” (JPI MYBL). Temat är: ”Labour force shortages within the long-term care sector”. Forskningen ska behandla arbetskraftsbrist inom långtidsomsorg för äldre. Särskild vikt fästs vid hur forskningen tar hänsyn till genus, etnicitet och social inkludering. Varje ansökan ska behandla samtliga av följande tre aspekter:

  1. arbetssituation
  2. rollen av artificiell intelligens
  3. skillnader och likheter mellan välfärdssystemen i olika länder.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att delfinansiera utlysningen med cirka 700 000 euro. Detta uppskattas räcka till 2–3 projekt.

Mer information

  • Information om utlysningen (JPI MYBL:s webbplats)
  • JPI MYBL:s webbplats
  • Joint Call Secretariat: jpimybl2024@vdivde-it.de
  • vetenskapsrådgivare Vilma Lehtinen, tfn 0295 335 086
  • Se utlysningstexten för allmänna ansökningskriterier. I fråga om nationella ansökningskriterier följs i huvudsak de riktlinjer som tillämpas för akademiprojekt.

Har du frågor eller synpunkter?