Förhandsinformation: NOS-HS öppnar workshoputlysning

1.3.2022
28.4.2022
Under behandling

NOS-HS (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) är forskningsfinansiärernas gemensamma nätverk som stärker vetenskaplig förnyelse och internationellt forskningssamarbete. NOS-HS finansierar nordiska forskarverkstäder inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden där forskare samlas omkring ett nytt tema som de gemensamt skissat upp för att skapa kontakter och utveckla gemensamma forskningsprojekt. Forskarna kan också förbereda gemensamma ansökningar till internationella finansieringsutlysningar. En del av workshopparna kan vid behov ordnas på distans, men de bör vara interaktiva möten.

Deltagarna ska vara forskare i olika stadier av karriären från minst tre nordiska länder. Unga forskare ska spela en aktiv roll i genomförandet av workshopserien. NOS-HS utlyser nu finansiering för workshopserier som organiseras åren 2023‒2024. Finansiering som beviljas ligger mellan 29 000 och 43 000 euro per serie.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle deltar i NOS-HS verksamhet. I 2021 års utlysning finansierade NOS-HS 32 samnordiska workshopserier. Inom ramen för dessa ordnas under åren 2022 och 2023 sammanlagt 93 workshoppar med över 1 700 deltagande forskare.

Enligt förhandsuppgifter kommer 2022 års ansökningstid att börja den 1 mars 2022 och sluta den 28 april 2022. Ansökningarna lämnas in till NOS-HS sekretariat via NordForsks ansökningssystem (observera den lokala tiden). Sekretariatet flyttade till NordForsk i Oslo den 1 januari 2022.

 Mer information:

  • Kontrollera ansökningstiden och anvisningarna i utlysningstexten, som läggs ut på NOS-HS webbplats.
  • E-postadress: nos-hs@nordforsk.org
  • Kontaktperson i Finland:
  • Finlands Akademi/ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle, Sampsa Kaataja, vetenskaprådgivare, tfn 0295 335 167

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?