ForestValue: gemensam utlysning inom skogsbaserad bioekonomi

19.1.2021
13.4.2021 kl 13 CEST
Under behandling

ERA-NET-nätverket ForestValue har öppnat sin andra gemensamma utlysning, Joint Call 2021, inom skogsbaserad bioekonomi. Finlands Akademi deltar i utlysningen och är beredd att finansiera tre framgångsrika finländska projekt med sammanlagt 750 000 euro. En och samma sökande kan delta endast i en ansökan. Finansieringen för ett enskilt projekt uppgår till högst 250 000 euro. Finansieringsperioden är i regel tre år. Finansieringsperioden inleds i början av 2022.

Med utlysningen finansieras multinationella forskningsprojekt som består av forskningsgrupper från minst tre ForestValue-medlemsländer.

En närmare beskrivning av utlysningstemana, de deltagande medlemsländerna, tidtabellen och de tekniska detaljerna för utarbetandet av ansökan finns på nätverkets webbplats.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?