ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling

7.1.2021
9.3.2021 kl. 14 CET
Öppen

ERA-NET-nätverket NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) ska i början av 2021 öppna en internationell utlysning med temat ”Neurodevelopmental Disorders”, störningar i hjärnans utveckling.

Finlands Akademi deltar i utlysningen och är beredd att finansiera två framgångsrika finländska projekt med sammanlagt ca 600 000 euro. Finansieringsperioden är i regel tre år.

Med utlysningen finansieras multinationella forskningsprojekt som består av forskningsgrupper från minst tre NEURON-medlemsländer. Det är önskvärt att forskningsprojekten är interdisciplinära och translationella så att de för samman grundforskning och ett kliniskt perspektiv.

Mer information om utlysningens tema, de deltagande länderna, tidtabellen och tekniska detaljer finns på ERA-NET-nätverkets webbplats.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.