ERA-NET NEURON-utlysning 2021 om störningar i hjärnans utveckling - andra steget

25.5.2021
30.6.2021 kl. 14.00 CET
Under behandling

ERA-NET-nätverket NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) öppnar i slutet av maj 2021 andra steget i utlysningen ”Neurodevelopmental Disorders”, störningar i hjärnans utveckling.

Finlands Akademi deltar i utlysningen och är beredd att finansiera två framgångsrika finländska projekt med sammanlagt ca 600 000 euro. Finansieringsperioden är i regel tre år.

Med utlysningen finansieras multinationella forskningsprojekt som består av forskningsgrupper från minst tre medlemsländer. Det är önskvärt att forskningsprojekten är interdisciplinära och translationella så att de för samman grundforskning och ett kliniskt perspektiv.

Mer information om utlysningens tema, de deltagande länderna, tidtabellen och tekniska detaljer finns på ERA-NET-nätverkets webbplats.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?