Cofund M-ERA.NET 2021-utlysning inom materialforskning

15.3.2021
15.6.2021
1 mn € för finländska delprojekt; total finansieringsbudget 60 mn €
36 månader
Under behandling

M-ERA.NET, ERA-NET-nätverket inom materialforskning, öppnar en samfinansierad utlysning inom följande teman:

  • modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • innovative surfaces, coatings and interfaces
  • high-performance composites
  • functional materials
  • new strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • materials for additive manufacturing.

Akademin stöder inom denna utlysning endast sådana teman som är relevanta med tanke på framtidens batteriteknologi. Utlysningen har två steg och ansökningsanvisningarna läggs ut på nätverkets webbplats. Observera att ansökningarna inte lämnas in till Finlands Akademi.

Ansökan ska omfatta minst tre samarbetsparter från minst två länder. Ansökningsvillkoren för finländska projekt följer huvudsakligen de villkor som gäller för akademiprojektsbidrag. Finlands Akademi är beredd att finansiera framgångsrika finländska konsortieparter med totalt 1 miljon euro (totalkostnadsmodellen: högst 450 000 €/finländsk part och högst 600 000 €/konsortium).

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?