CHANSE-utlysning för internationella forskningsprojekt – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

9.3.2021
7,5,2021
totalt 36 miljoner euro
24–36 mån. från september–oktober 2022
Under behandling

I utlysningen finansieras internationella forskningsprojekt som undersöker den samhälleliga och kulturella dynamiken i den digitala tidsåldern. Varje ansökan ska omfatta samarbetsparter från minst fyra länder. Ansökningsvillkoren följer huvudsakligen de villkor som gäller för akademiprojektsbidrag.

Utlysningen har två steg. Det första steget öppnar i mars 2021 och stänger den 7 maj 2021. Det andra utlysningssteget öppnas i september 2021 och finansieringsbesluten fattas i april–maj 2022. Projektens finansieringsperiod inleds i höst 2022.

Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age är ett forskningsprogram inom konsortiet CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Det är ett gemensamt initiativ inom HERA- och NORFACE-nätverken som inbegriper 27 finansiärer från 24 länder. Programmet samordnas av Polens nationella forskningsfinansiär NCN. Programmets projektfinansiering uppgår till sammanlagt 36 miljoner euro, som består av nationella finansiärers andelar och EU-kommissionens medfinansiering på högst 10 miljoner euro.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle är berett finansiera ca fem finländska delprojekt i programmet med högst 1 200 000 euro.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?