Tidtabell

  • Den nya panelstrukturen bereds under våren 2023.
  • Samråd för sökande och andra intressenter i maj 2023 som en del av beredningen av panelstrukturen.
  • Panelrubrikerna och -beskrivningarna offentliggörs senast i september 2023.
  • Utlysningstexten med anvisningar och information om bedömningskriterierna och -förfarandet publiceras i slutet av oktober 2023.
  • Vinterutlysningen öppnar i november 2023.
  • Ansökningstiden går ut den 17 januari 2024.
  • Finansieringsbesluten fattas senast i juni 2024.

Har du frågor eller synpunkter?