Tidtabell

  • Panelstrukturen publicerades 13.9.2023.
  • Samråd för sökande och andra intressenter i maj 2023 som en del av beredningen av panelstrukturen.
  • Utlysningstexten med anvisningar och information om bedömningskriterierna och -förfarandet publicerades 26.10.2023.
  • Vinterutlysningen öppnar den 15 november 2023.
  • Ansökningstiden går ut den 17 januari 2024.
  • Finansieringsbesluten fattas senast i juni 2024.

Har du frågor eller synpunkter?