VIRTA-julkaisutietopalvelu

Hakemuksessa hankkeen kannalta tärkeimpien julkaisujen tiedot syötetään hakemuslomakkeen Tärkeimmät julkaisut ja muut tutkimustuotokset (Most relevant publications and other key outputs) -välilehdellä.

Julkaisutiedot haetaan hakemukselle VIRTA-julkaisutietopalvelusta (Etsi julkaisu/Find publication -painike).

  • Yhteensä enintään kymmenen hankkeen kannalta tärkeintä omaa/konsortion omaa julkaisua

Jos julkaisua ei löydy VIRTA-julkaisutietopalvelusta, on julkaisutietoja mahdollista syöttää myös käsin (Lisää julkaisu/Add publication -painike).

  • Pakolliset tiedot: tekijä(t), julkaisun otsikko, julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi sekä julkaisutyyppi (ei näytetä hakemuksen PDF-versiossa)

Täydellinen julkaisuluettelo liitetään hakemukseen Liitteet-välilehdellä.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?