Mellanrapport

Om Akademins finansiering söks medan den i beslutet nämnda finansieringsperioden pågår eller efter att perioden gått ut men dock innan slutrapporten lämnats in ska den sökande lämna in en skild mellanrapport för varje beslut om vilket ännu inte rapporterats. Ledarna för pågående konsortieprojekt behöver inte inlämna en mellanrapport på de övriga konsortieparternas vägnar.

Mellanrapporten inlämnas i e-tjänsten under det ursprungliga finansieringsbeslutet på fliken ’Rapporter’. Välj ’Visa projekt som ska rapporteras’ (om rapporteringen inte har inletts) eller fortsätt på en oavslutad rapport. Fyll i de uppgifter som krävs och lämna in rapporten. Lämna in mellanrapporten innan du lämnar in din ansökan.

Mellanrapporten ersätter inte slutrapporten, men en mellanrapport som lämnats tidigare kan användas som underlag för en ny mellanrapport eller en slutrapport.

Har du frågor eller synpunkter?