Hållbar utveckling

Ett av Finlands Akademis mål är att öka medvetenheten om värden och vikten av hållbar utveckling inom forskningsfinansiering och forskningen överlag. Akademin vill med aktiv kommunikation lyfta fram olika sätt på vilka forskningen kan bidra till hållbar utveckling. 

Finlands Akademi har ingått ett åtagande för hållbar utveckling. Åttagandets mål är att öka medvetenheten om värden och vikten av hållbar utveckling inom forskningsfinansiering och forskningen överlag.

Forskningsbaserad kunskap är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling och för att säkerställa framtida generationers välfärd. Akademin finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av dessa mål.

Vi förutsätter att akademifinansierade projekt beaktar principerna för hållbar utveckling som en del av god vetenskaplig praxis. Forskarna uppmuntras att i sina forskningsplaner och sina beskrivningar av forskningens samhälleliga genomslag förklara hur deras forskningsprojekt främjar hållbar utveckling. I projektens slutrapporter kan forskarna i sin tur beskriva hur de lyckats med denna uppgift.

VI beaktar hållbar utveckling även då vi planerar teman för nya akademiprogram och innehållet av övriga tematiska bidragsformer. Principerna för hållbar utveckling har beaktats även i de akademiprogram som pågår just nu.

Har du frågor eller synpunkter?