Hållbar utveckling

Finlands Akademi har förbundit sig till de 17 globala mål för hållbar utveckling som definieras i FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) och ingått ett åtagande för hållbar utveckling för åren 2018–2021. Syftet med åtagandet är att öka medvetenheten om principerna för hållbar utveckling och betona principernas betydelse för forskningsfinansieringen och forskningsarbetet. Åtagandet täcker all forskningsfinansiering vid Akademin.

Beaktandet av principerna för hållbar utveckling är ett av de forskningspolitiska mål som bedöms då Akademin fattar finansieringsbeslut. Det är dock inte ett finansieringskriterium i sig självt. Vi följer upp hur målen för hållbar utveckling uppnås i de projekt som vi finansierar.

Läs mer: Beakta hållbar utveckling i ansökan om finansiering

Har du frågor eller synpunkter?