Kestävän kehityksen periaatteet

Suomen Akatemian tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa niiden merkitystä tutkimusrahoitustoiminnassa ja tutkimuksen toteuttamisessa. Akatemia tuo aktiivisella vaikuttavuusviestinnällä esille tutkimuksen mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä. 

Suomen Akatemia on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa niiden merkitystä tutkimusrahoitustoiminnassa ja tutkimuksen toteuttamisessa.

Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta näiden tavoitteiden toteutumista.

Akatemia edellyttää kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista rahoittamissaan hankkeissa osana hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijoita kannustetaan esittämään tutkimussuunnitelmassaan osana yhteiskunnallista vaikuttavuutta, miten hanke edistää kestävää kehitystä, ja vastaavasti hankkeen loppuraportissa kertomaan, miten hanke ja sen tulokset ovat edistäneet kestävää kehitystä.

Kestävä kehitys huomioidaan akatemiaohjelmateemoja ja muiden temaattisten rahoitusmuotojen sisältöjä valmisteltaessa. Käynnissä olevat akatemiaohjelmat tukevat kestävän kehityksen päämääriä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?

Verkkoasioinnissa (SARA) on käyttökatko perjantaista 29.1.2021 klo 18:30 - maanantaihin 1.2.2021 klo 08:00.