Kestävän kehityksen periaatteet

Suomen Akatemia on sitoutunut Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa (Agenda2030) määriteltyihin 17 kestävän kehityksen globaaliin tavoitteeseen ja tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosille 2022-2025. Sitoumuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä tutkimusrahoituksessa ja tutkimustyössä. Uuden sitoumuksen tavoitteena on myös tarkastella kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmia aiempaa systemaattisemmin, sekä tuoda esille tutkimuksen merkitys kestävän kehityksen edistäjänä. Kestävän kehityksen sitoumus kattaa kaiken Akatemian tutkimusrahoitustoiminnan.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä. Oma rahoituskriteerinsä se ei kuitenkaan ole. Akatemia seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rahoittamissaan hankkeissa.

Lue lisää: Kestävän kehitys

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?