Kestävän kehityksen periaatteet

Suomen Akatemia on sitoutunut Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa (Agenda2030) määriteltyihin 17 kestävän kehityksen globaaliin tavoitteeseen ja tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen vuosille 2018-2021. Sitoumuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän kehityksen periaatteista ja korostaa periaatteiden merkitystä tutkimusrahoituksessa ja tutkimustyössä. Kestävän kehityksen sitoumus kattaa kaiken Akatemian tutkimusrahoitustoiminnan.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on yksi tiedepoliittisista tavoitteista, joita arvioidaan Akatemian rahoituspäätöksissä. Oma rahoituskriteerinsä se ei kuitenkaan ole. Akatemia seuraa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista rahoittamissaan hankkeissa.

Lue lisää: Kestävän kehityksen huomioiminen rahoitushauissa

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?