Utlysningar

Vi förnyade Profi-bidragsformen och dess ansökningsprocess år 2019 utifrån utvärderingar, universitetens och panelernas respons samt vårt allmänna arbete för att utveckla utlysningarna. Utgångspunkten var att bevara finansieringsinstrumentets väsentliga drag och minska den tid som går åt till ansökan och förvaltning.

  • Vi övergick från en årlig utlysning till att ordna utlysningen vartannat år. Detta gjorde det möjligt att förlänga finansieringsperioden från fyra till sex år.
  • Vi förenklade ansökans struktur på många sätt.
  • De sökande gavs möjlighet att kommentera panelens bedömningsutlåtande innan beslutet fattas.

Den första Profi-utlysningen efter reformen genomfördes i maj–juni 2020.

Har du frågor eller synpunkter?