Så här fattas besluten

Finansieringsbesluten fattas av Akademins allmänna sektion. Utöver expertpanelens utlåtande, beaktas den ansökta finansieringens förhållande till de planerade profileringsåtgärderna och universitetets forskningsfinansieringshelhet samt universitetets mellan- och slutrapporter om de profileringsåtgärder som finansierats i tidigare omgångar.

Har du frågor eller synpunkter?