Finansierade profileringsområden

Universiteten har använt profileringsbidragen i huvudsak för tenure track-rekrytering. Pengarna används förutom till löner också till material, förnödenheter och varor, utrustning, köpta tjänster, resekostnader och andra kostnader. Genom profileringsbidraget finansieras också sådana forskningsinfrastrukturer som inte finns med på Finlands nationella vägvisare eller på den europeiska (ESFRI) vägvisaren eller som inte finansieras av kommittén för forskningens infrastrukturer.

Har du frågor eller synpunkter?