Begrepp: profileringsområde och profileringsåtgärd

Ett profileringsområde är ett forskningsområde eller en forskningshelhet som ett universitet ämnar utveckla enligt sin strategi. Det är en noggrant utvald del av ett universitets forskningsverksamhet.

Ett profileringsområde kan bestå av

  • existerande högklassiga forskningsområden eller tematiska forskningshelheter
  • tillväxtområden eller tematiska forskningshelheter med potential att nå en hög nivå inom forskningen
  • nya forskningsområden eller tematiska forskningshelheter med riklig potential.

En profileringsåtgärd är en insats som ett universitet ämnar göra för att utveckla ett visst profileringsområde. Ett profileringsområde kan utvecklas med flera åtgärder.

Har du frågor eller synpunkter?