Höghastighetssystem för elektromekanisk energiomvandling

Elektromekanisk energiomvandling

Belahcen Anouar Aalto-universitetet (AU); Pippuri-Mäkeläinen Jenni Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (VTT); Pyrhönen Juha Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT (LUT); Rasilo Paavo Tammerfors universitet (TU); Råback Peter CSC – IT-centret för vetenskap (CSC) och Tammi Kari (AU) 

Världen elektrifieras i allt snabbare takt. Elektrifieringen syns såväl i trafiken som i de industriella processerna och i hela energisystem. Denna utveckling skapar ett aldrig tidigare skådat behov av energi-, material- och kostnadseffektiva elmaskiner, elektriska drivsystem och elektriska kraftledningar.

Spetsforskningsenheten för höghastighetssystem för elektromekanisk energiomvandling sammanför de centrala finländska akademiska experterna inom ämnesområdet. Spetsforskningsenheten fokuserar särskilt på högfrekvenslösningar och på fullt utnyttjande av deras möjligheter. Målet är att utveckla modellerings- och analysmetoder samt metodologier för produktion av hållbara och kompakta elmaskiner och elektriska drivsystem, samt mekanisk transmission och system som består av dessa, vilket är nödvändigt för en renare framtid.

Har du frågor eller synpunkter?