Spetsforskningsenheten för antimikrobiell resistens

Antimikrobiell resistens

Virta Marko Helsingfors universitet (HU); Hiltunen Teppo Åbo universitet (ÅU); Kantele Anu (HU); Mustonen Ville (HU) och Sariola Salla (HU)

Utvecklingen och den globala spridningen av bakterier som är resistenta mot antimikrobiella läkemedel är en komplicerad helhet som kräver ett mångvetenskapligt angreppssätt för att förstå. Att den antimikrobiella resistensen blir vanligare medför en utmaning för såväl hälso- och sjukvården som för djurvården. Samtidigt försvåras också behandlingen av bakteriesjukdomar och andra behandlingsformer som stöder sig på den, såsom cancerbehandlingar och kirurgi.

Den flervetenskapliga spetsforskningsenheten för antimikrobiell resistens närmar sig sitt forskningsobjekt på ett övergripande sätt genom att granska hälsan ur såväl människors, djurs som miljöns synvinkel.

Har du frågor eller synpunkter?