Spetsforskningsenheten för spelkulturer

Spelkulturer

Frans Mäyrä (Tammerfors universitet, TU), Raine Koskimaa (Jyväskylä universitet), Olli Sotamaa (TU) och Jaakko Suominen (Åbo universitet)

Spetsforskningsenheten för spelkulturer sammanför ledande expertis inom spelkulturforskning. Enheten utvecklar nya teoretiska och empiriska forskningsuppslag som är nödvändiga för att förstå och förutse spelens kulturella och samhälleliga utveckling och påverkan. Forskningsrön är nödvändiga för att dessa utvecklingstrender ska kunna påverkas.

Spetsforskningsenhetens arbete fokuserar på fyra sammanflätade forskningsteman: spelens betydelse och form, skapande och produktion av spel, spelare och spelgemenskaper och spel i samhället.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?