Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik

Komplexa sjukdomars genetik

Samuli Ripatti (Helsingfors universitet, HU), Mark Daly (HU), Leif Groop (HU), Jaakko Kaprio (HU), Aarno Palotie (HU), Matti Pirinen (HU) och Tiinamaija Tuomi (HU)

Identifieringen av mekanismer som påverkar multifaktoriella folksjukdomar möjliggör exaktare prognos, förebyggande, diagnostisering och behandling av sjukdomar. Forskningen i spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik baserar sig på finländska befolknings- och patientundersökningar samt en omfattande och framgångsrik erfarenhet av forskning om sjukdomsgenetik.

Inom spetsforskningsenheten utvecklas och tillämpas ett verksamhetssätt som baserar sig på stora genetiska och kliniska informationsresurser, som kan användas för att identifiera genetiska varianter som är centrala för sjukdomars uppkomst, som har stor effekt, som är riskhöjande eller som kan skydda mot sjukdomen. Dessutom utvecklas och testas olika tillvägagångssätt för att utnyttja dessa fynd i syfte att förebygga sjukdomar och stödja behandlingar individuellt.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?