Programmet för spetsforskningsenheter 2014–2019

Spetsforskningsenheter 2014–2019

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2014–2019 ingick 14 enheter (pdf på engelska). De bestod av forskargrupper från sammanlagt tolv universitet eller forskningsinstitut.

 • Spetsforskningsenheten för analys och dynamik
  akademiprofessor Antti Kupiainen (Helsingfors universitet, HU), Maarit Järvenpää (Uleåborgs universitet), Tuomas Hytönen (HU), Pertti Mattila (HU), Eero Saksman (HU), Pekka Koskela (Jyväskylä universitet, JU), Xiao Zhong (JU), Mats Gyllenberg (HU) och Kari Astala (HU)
 • Spetsforskningsenheten för solens långtidsvariationer och -effekter
  professor Kalevi Mursula (Uleåborgs universitet, UO), Timo Asikainen (UO), Maarit Mantere (Helsingfors universitet), Ilya Usoskin (UO) och Eija Tanskanen (Meteorologiska institutet)
 • Spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial
  akademiprofessor Olli Ikkala (Aalto-universitetet, AU), Markus Linder (AU), Merja Penttilä (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) och Janne Laine (AU)
 • Spetsforskningsenheten för mitokondrier, ämnesomsättning och sjukdomar
  akademiprofessor Howard Jacobs (Tammerfors universitet, TU), Kirsi Pietiläinen (Helsingfors universitet, HU), Brendan Battersby (HU) och Anu Wartiovaara (HU)
 • Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper
  akademiprofessor Markku Kulmala (Helsingfors universitet, HU), Timo Vesala (HU), Jaana Bäck (HU), Annele Virtanen (Östra Finlands universitet), Yrjö Viisanen (Meteorologiska institutet) och Marja-Liisa Riekkola (HU)
 • Spetsforskningsenheten för reson och religiöst erkännande
  professor Risto Saarinen (Helsingfors universitet, HU), Sami Pihlström (HU), Ismo Dunderberg (HU), Virpi Mäkinen (HU) och Taneli Kukkonen (University of Otago)
 • Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner
  akademiprofessor Elina Ikonen, (Helsingfors universitet, HU), Pekka Lappalainen (HU) och Ilpo Vattulainen (Tammerfors universitet)
 • Spetsforskningsenheten för experimentell och beräkningsmässig utvecklingsbiologi
  akademiprofessor Jukka Jernvall (Helsingfors universitet, HU), Isaac Salazar-Ciudad (HU), Irma Thesleff (HU), Osamu Shimmi (HU) och Marja Mikkola (HU)
 • Spetsforskningsenheten för laserskanning
  professor Juha Hyyppä (Geodetiska institutet), Markus Holopainen (Helsingfors universitet), Juha Kostamovaara (Uleåborgs universitet) och Hannu Hyyppä (Aalto-universitetet)
 • Spetsforskningsenheten för molekylärbiologin hos primärproducenter
  akademiprofessor Eva-Mari Aro (Åbo universitet, ÅU), Jaakko Kangasjärvi (Helsingfors universitet, HU), Yrjö Helariutta (HU) och Esa Tyystjärvi (ÅU)
 • Spetsforskningsenheten för ändringar i heliga skrifter och traditioner
  professor Martti Nissinen (Helsingfors universitet, HU), Jutta Jokiranta (HU), Anneli Aejmelaeus (HU) och Juha Pakkala (HU)
 • Spetsforskningsenheten för gränser, identiteter och transnationalisering
  professor Anssi Paasi (Uleåborgs universitet, UU), Jouni Häkli (Tammerfors universitet), Jarkko Saarinen (UU) och Sami Moisio (UU)
 • Spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi
  akademiprofessor Kari Alitalo (Helsingfors universitet, HU), Sirpa Jalkanen (Åbo universitet, ÅU), Johanna Ivaska (ÅU), Olli Kallioniemi (Institutet för molekylärmedicin i Finland), Heikki Joensuu (HU), Päivi Ojala (HU), Tomi Mäkelä (HU) och Pipsa Saharinen (HU)
 • Spetsforskningsenheten för hjärt-, kärl- och ämnesomsättningssjukdomar
  professor Juhani Knuuti (Åbo universitet, ÅU), Pirjo Nuutila (ÅU), Markku Laakso (Östra Finlands universitet, ÖFU) och Seppo Ylä-Herttuala (ÖFU)

Har du frågor eller synpunkter?