Programmet för spetsforskningsenheter 2008–2013

Spetsforskningsenheter 2008–2013

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2008–2013 ingick 18 enheter. Allmänna sektionen vid Finlands Akademi beslutade vid sitt möte den 7 december 2010 att bevilja enheterna fortsatt finansiering. Den totala summan uppgick till 30 340 000 euro. Alla 18 enheter beviljades fortsatt finansiering. Mer information finns på sidan med finansieringsbeslut. Som ”ansvarsområde” ska du välja ”programverksamhet”.

Akademin finansierade enheterna med 26 miljoner euro åren 2008–2010, Nokia med 150 000 euro och KCL med 414 000 euro.

 • Eva-Mari Aro: spetsforskningsenheten för integrerad fotosyntes- och metabolitforskning
 • Aarne Halme: spetsforskningsenheten för intelligenta maskiner
 • Howard Jacobs: spetsforskningsenheten för mitokondriesjukdomar och åldrande
 • Sirpa Jalkanen: spetsforskningsenheten för människans försvarsmekanismer
 • Juhani Knuuti: spetsforskningsenheten för cirkulations- och ämnesomsättningssjukdomar
 • Simo Knuuttila: spetsforskningsenheten för filosofisk psykologi, moral och politik
 • Markku Kulmala: spetsforskningsenheten för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi, biologi och meteorologi
 • Antti Kupiainen: spetsforskningsenheten för analys och dynamik
 • Hannu Nurmi: spetsforskningsenheten för offentligt beslutsfattande
 • Airi Palva: spetsforskningsenheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet
 • Merja Penttilä: spetsforskningsenheten ”Vit bioteknik – Grön kemi”
 • Jarl B. Rosenholm: spetsforskningsenheten för funktionella material
 • Antti Räisänen: spetsforskningsenheten för smart radio och trådlös teknologi
 • Mart Saarma: spetsforskningsenheten för molekylär och integrativ neurovetenskap
 • Petri Toiviainen: spetsforskningsenheten för multidisciplinär musikforskning
 • Kaarlo Tuori: spetsforskningsenheten Grunderna för europeisk rätt och den politiska gemenskapen
 • Esko Ukkonen: spetsforskningsenheten för algoritmisk dataanalys
 • Seppo Ylä-Herttuala: spetsforskningsenheten för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes

Har du frågor eller synpunkter?