Programmet för spetsforskningsenheter 2002–2007

Spetsforskningsenheter 2002–2007

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2002–2007 ingick 16 enheter. Akademin finansierade enheterna med 33,1 miljoner euro och Tekes med 5,3 miljoner euro.

 • Ralph-Johan Back: formella programmeringsmetoder
 • Pertti Mattila: geometrisk analys och matematisk fysik
 • Ilpo Huhtaniemi: mannens reproduktionshälsa
 • Howard Jacobs: mitokondriernas biogenes och mitokondriesjukdomar
 • Simo Knuuttila: mental historia
 • Erkki Koskela: ekonomiska strukturer och ekonomisk tillväxt
 • Markku Kulmala: atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi och biologi
 • Risto Näätänen: Helsingfors hjärnforskningscentral
 • Pekka Pamilo: populationsgenetiska analyser
 • Juha Pekkanen: analys av hälsorisker i miljön
 • Antti Räisänen: smart och ny radio (SMARAD)
 • Jukka Seppälä: bio- och nanopolymerer
 • Kaarina Sivonen: mikrobtillgångar
 • Irma Thesleff: forskningsprogrammet för utvecklingsbiologi
 • Esko Ukkonen: Forskningsenheten Från data till kunskap
 • Seppo Ylä-Herttuala: spetsforskningsenheten för kärlsjukdomar och typ 2-diabetes

Har du frågor eller synpunkter?