Programmet för spetsforskningsenheter 2000–2005

Spetsforskningsenheter 2000–2005

I det första av Finlands Akademi samordnade programmet för spetsforskningsenheter (2000–2005) finansierade Akademin 26 enheter och sju stödtjänstorganisationer. Akademin finansierade enheterna med 54,8 miljoner euro och Tekes med 10,8 miljoner euro.

 • Rauno Alatalo: evolutionär ekologi
 • Kari Alitalo: cancerbiologi
 • Jaakko Astola: signalbehandling
 • Dennis Bamford: strukturvirologi
 • Yrjö Engeström: aktivitetsteori och forskning i utvecklande arbete
 • Jaakko Frösén: antikens och medeltidens grekiska dokument, arkiv och bibliotek
 • Ilkka Hanski: metapopulationsbiologi
 • Mikko Hupa: processkemi
 • Sirpa Jalkanen: celltrafikering
 • Kimmo Kaski: datorbaserad vetenskap och teknik
 • Seppo Kellomäki: skogsekologi
 • Terttu Nevalainen: förändringar och variation inom det engelska språket
 • Risto Nieminen: datorbaserad materialfysik
 • Erkki Oja: neurala nät
 • Mikko Paalanen: lågtemperaturlaboratoriet: enheterna för fysik och hjärnforskning
 • Tapio Palva: växtmolekylärbiologi och skogsträdens bioteknik
 • Leena Peltonen-Palotie: sjukdomsgener
 • Taina Pihlajaniemi: kollagenforskning
 • Lea Pulkkinen: människans utveckling och dess riskfaktorer
 • Heikki Rauvala: molekylär neurobiologi
 • Heikki Räisänen: den tidiga judiska och kristna ideologins tillblivelse
 • Hans Söderlund: industriell bioteknik
 • Pertti Törmälä, Seppo Santavirta och Yrjö Konttinen: styrd nybildning av vävnader samt medicinska och veterinärmedicinska biomaterial
 • Mårten Wikström: bioenergetik
 • Matti Vilenius: hydraulik och automatik
 • Juha Äystö och Matti Manninen: kärn- och materialfysik

Har du frågor eller synpunkter?