Programmet för spetsforskningsenheter 1995–1999

Spetsforskningsenheter 1995–1999

Finlands Akademi hade 17 spetsforskningsenheter vars period avslutades i slutet av 1999. Tolv av dessa hade inlett sin period i början av 1995 och fem i början av 1997.

 • Albert de la Chapelle: forskningsenheten för ärftliga sjukdomar vid Helsingfors universitet
 • Ilkka Hanski: avdelningen för populationsbiologi inom institutionen för ekologi och systematik vid Helsingfors universitet
 • Erkki Haukioja: forskningsgruppen för ekologi och djursystematik inom institutionen för biologi vid Åbo universitet
 • Seppo Honkapohja och Erkki Koskela: forskningsgruppen för ekonomiska strukturer och tillväxt vid Helsingfors universitet
 • Olli Jänne: Biocentrum Helsinki vid Helsingfors universitet
 • Fred Karlsson: forskningsenheten för flerspråkig språkteknologi vid Helsingfors universitet
 • Seppo Kellomäki: forskningsgruppen för skogsekologiska och -ekonomiska påverkningar av klimatförändringar vid Joensuu universitet
 • Teuvo Kohonen: Forskningsenheten för neurala nät vid Tekniska högskolan
 • Risto Näätänen: Enheten för kognitiv hjärnforskning vid Helsingfors universitet
 • Mikko Paalanen: Lågtemperaturlaboratoriet vid Tekniska högskolan
 • Markus Pessa: Forskningsgruppen för halvledarteknik och ytavetenskap vid Tammerfors tekniska högskola
 • Taina Pihlajaniemi: Biocenter vid Uleåborgs universitet
 • Lea Pulkkinen och Heikki Lyytinen: forskningsprogrammet för människans utveckling och dess riskfaktorer vid institutionen för psykologi vid Jyväskylä universitet
 • Heikki Räisänen: forskningsgruppen för exegetik vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi
 • Ralph-Johan Back: forskningscentralen för datateknik (TUCS) vid Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo handelshögskola
 • Jaakko Astola: Institutet för digitala medier vid Tammerfors tekniska högskola
 • Markku Jalkanen: BioCity vid Åbo universitet och Åbo Akademi

Har du frågor eller synpunkter?