Tidigare ICT 2023-utlysningar

Utlysning År Beskrivning Finansierade projekt
Säker användning av data inom hälso- och sjukvården 2023 Säker användning av data inom hälso- och sjukvården (pdf) finansierade projekt
Gions- och kommunikationsteknik 2023 Gränserna av informations- och kommunikationsteknik (pdf) finansierade projet
Framtidens hållbara och energieffiktiva IKT-lösningar 2022 Framtidens hållbara och energieffiktiva IKT-lösningar (pdf) finansierade projekt
Ny artificiell intelligens-baserad teknik 2021 Ny artificiell intelligens-baserad teknik (pdf) finansierade projekt
Säkerhet och integritet i decentraliserade system 2021 Säkerhet och integritet i decentraliserade system (pdf) finansierade projekt
IKT-teknik för den digitala omvälvningen inom industrin 2020 IKT-teknik för den digitala omvälvningen inom industrin (pdf) finansierade projekt
Nya IKT-lösningar för rymdsektorn och brancher som utnyttjar rymddata 2020 Nya IKT-lösningar för rymdsektorn och brancher som utnyttjar rymddata (pdf) finansierade projekt
Autonomi i allt 2019 Autonomi i allt (pdf) finansierade projekt
Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara 2019 Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara (pdf) finansierade projekt
En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik 2018 En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik (pdf) finansierade projekt
Bortom 5G-system 2018 Bortom 5G-system (pdf) finansierade projekt
Framtidens energieffektiva IKT-system 2017 Framtidens energieffektiva IKT-system (pdf) finansierade projekt
Industriella internet 2017 Industriella internet finansierade projekt
Beräkning, maskininlärning och artificiell intelligens 2017 Beräkning, maskininlärning och artificiell intelligens (pdf) finansierade projekt
Användarcentrerad hälsoteknologi och digitala hälsötjänster 2017 Användarcentrerad hälsoteknologi och digitala hälsötjänster (pdf) finansierade projekt
Autonoma system och system som förbrättrar mänskliga egenskaper 2016 Autonoma system och system som förbrättrar mänskliga egenskaper (pdf) finansierade projekt
Informationssäkerhet 2015 Informationssäkerhet (pdf) finansierade projekt
Avancerade mikrosystem: från smarta komponenter till cyberfysiska system 2015 Avancerade mikrosystem: från smarta komponenter till cyberfysiska system (pdf) finansierade projekt
Metoder och tillämpningar för hantering och analysis av stora datamängder och öppna data 2014 Metoder och tillämpningar för hantering och analysis av stora datamängder och öppna data (pdf) finansierade projekt
IKT-sensorer och ställdon 2013 IKT-sensorer och ställdon (pdf) finansierade projekt
Informationssäkerhet 2013 Informationssäkerhet (pdf) finansierade projekt

Har du frågor eller synpunkter?