Bakgrundsinformation

Flaggskeppen – genomslagskraftiga kompetenskluster

  • Programmet har ordnat två utlysningar; i båda bedömdes 15 ansökningar.
  • I bedömningen deltog 205 internationella experter.
  • Bland de sökande fanns tio universitet och sex statliga forskningsinstitut.
  • Beviljandegrad 20 % (av bedömda ansökningar)
  • Flaggskeppen har en långsiktig plan för åtta år.
  • Flaggskeppsperioden är 2019–2026.
  • Bland samarbetsparterna finns stora företag, små och medelstora företag, tillväxtföretag, läroverk, sjukhus och andra offentliga aktörer.
  • Under verksamhetsperioden på åtta år uppskattas det att verksamheten i flaggskeppens områden har ett värde på 9 miljarder euro.
  • Största delen av detta är företagsfinansiering.

Har du frågor eller synpunkter?