Ledningsgruppen

(6.2.2024 - 31.12.2024)

  • Marja Kaunonen, forskningsrådet för biovetenskap, ordförande
  • Jussi Ronkainen, Rådet för strategisk forskning, vice ordförande
  • Per Ashorn, forskningsrådet för biovetenskap
  • Marjo Kuronen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Atte Oksanen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Erja Rappe, representant för undervisning och kulturministeriet, Statens idrottsråd
  • Timo Ståhl, representant för undervisning och kulturministeriet, Statens idrottsråd
  • Samuli Rasila, representant för undervisnings- och kulturministeriet

Har du frågor eller synpunkter?