Ledningsgruppen

Ledningsgruppen (till 31 Dec 2024)

  • Tarja Väyrynen, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Aini Linjakumpu, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Heli Ruokamo, Rådet för strategisk forskning
  • Patric Östergård, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Ulla Koski, Helsingin Sanomat Foundation
  • Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Har du frågor eller synpunkter?