Ledningsgruppen

  • Jorma Palvimo, forskningsrådet för biovetenskap och miljö (ordförande)
  • Marjo Yliperttula, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • Markus Perola, Institutet för hälsa och välfärd
  • Riitta Julkunen-Tiitto
  • Timo Otonkoski, Helsingfors universitet
  • Johanna Vilkki, Naturresursinstitutet

    Har du frågor eller synpunkter?