Ledninggruppen

  • Hannu Savolainen, Forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Asla Pitkänen, Forskningsrådet för hälsa, vice ordförande
  • Jari Hietanen, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Aarne Mämmelä, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Hannele Niemi, Helsingfors Universitet
  • Kari Nyyssölä, Utbildningstyrelsen
  • Kenneth Johansson, Arbetarskyddsfonden i Finland

Har du frågor eller synpunkter?