Ledningsgruppen

  • Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Marjo Kuronen, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Marjo Yliperttula, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Anna-Stiina Heiskanen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Heikki Hiilamo, Rådet för strategisk forskning
  • Markku Ollila, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?