Ledningsgruppen

  • Mika Rämet, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö (Ordförande)
  • Maritta Välimäki, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Tuire Kuusi, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Markus Perola, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Minnamari Vippola, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Pirjo Nuutila, Åbo universitet
  • Jorma Palvimo, Östra Finlands universitet
  • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Social- och Hälsovårdsministeriet
  • Sampo Sammalisto, Business Finland

Har du frågor eller synpunkter?